lod

Om Yoga

En myriad av tolkningar och traditioner

Foto: Aaron Neifer

Ordet yoga (från Sanskrit) betyder bokstavligen ok", eller "förena". Yoga är en fysisk, mental och andlig disciplin som har sitt ursprung i antika Indien. De tidigaste arkeologiska referenserna till Yoga är från 330-talet f.K. (även om man bland utövare ofta talar om yoga som mer än 5000 år gammal). Yoga har sina rötter i Hinduisk, Buddistisk och Jainistisk meditation.

Inom yogan finns en myriad av filosofiska skolor, tolkningar och traditioner, alltifrån den mer strikt religiösa filosofiska skolan till den mer populära fysiskt orienterade skolan.

Den vanligaste formen, Hata yoga, har sitt fokus på rening av den fysiska kroppen som vägen till rening och vitalisering av sinnet. Hata yoga är inriktad på tre områden; övning, andning och meditation. Den har sina rötter i 1400-talet men blev inte populär i Indien förrän på 1900-talet, då den också började dyka upp i väst. Sedan 1970-talet har yogan på allvar gjort sitt intåg i västvärlden. Den har genom sin sekularisering flyttat in på gymmet, blandats med olika träningsprogram och genomsyrat "fitness industrin". Västerlänningar har också börjat varumärkesskydda sina egna "asana" stilar. I sin moderna västerländska tappning har den också använts som behandling av medicinska åkommor så som hjärt och kärlsjukdomar, blodtrycksstörningar, astma, m.m.

Enligt yoga är hälsa det yttersta välstånd och den största källan till vår lycka. Men hälsa är också mycket mer än avsaknad av sjukdomstillstånd. Enligt psykologin är hälsa också ett sunt sinne och balanserade känslor. Yogans definition av hälsa inkluderar dessa men går också mycket djupare. I yogan är hälsa är ett dynamiskt tillstånd av perfektion som uppnås genom överlåtna studier och övningar.

Livsbejakande yoga för vanliga dödliga

yogalogo
Foto: Tenzin Senge

En fysisk, mental & andlig disciplin med ursprung i antika Indien

Foto: Channah
Foto: Channah